Blachy anodowane i do anodowania

wymiary mm waga arkusza kg blachy do anodowania
dekoracyjnego J57S
blachy anodowane E6/EV1 AluNox
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 485-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 485-2 Własności mechaniczne
PN-EN 485-4 Tolerancje kształtu i wymiarów
0,5 x 1250 x 2500 4,22 - - nie
0,8 x 1250 x 2500 6,75 - - nie
1 x 1000 x 2000 5,40 - nie -
1 x 1250 x 2500 8,44 - nie nie
1 x 1500 x 3000 12,15 - nie -
1,5 x 1000 x 2000 8,10 nie nie -
1,5 x 1250 x 2500 12,66 nie nie nie
1,5 x 1500 x 3000 18,23 nie nie -
2 x 1000 x 2000 10,80 nie nie -
2 x 1250 x 2500 16,88 nie nie nie
2 x 1500 x 3000 24,30 nie nie -
2,5 x 1000 x 2000 13,50 nie nie -
2,5 x 1250 x 2500 21,09 nie - -
2,5 x 1500 x 3000 30,38 nie - -
3 x 1000 x 2000 16,20 nie nie -
3 x 1250 x 2500 25,31 nie nie -
3 x 1500 x 3000 36,45 nie nie -
4 x 1000 x 2000 21,60 nie - -
4 x 1250 x 2500 33,75 nie - -
4 x 1500 x 3000 48,60 nie - -

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART