Blachy i taśmy

wymiary mm waga arkusza kg gatunek i stan utwardzenia
1050A
H24
1050A
H111
5005
H14/H24
5251
0/H14/H24
5754
H111
5754
H12/H22
5083
H111
6082
T651
2017A
T451
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 485-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 485-2 Własności mechaniczne
PN-EN 485-3 PN-EN 485-4 Tolerancje kształtu i wymiarów
0,5 x 1000 x 2000 2,70 tak - - - - nie - - -
0,5 x 1000 x zwój - tak - - - - - - - -
0,6 x 1000 x 2000 3,24 tak - - - - nie - - -
0,7 x 1000 x 2000 3,78 tak - - nie - nie - - -
0,8 x 1000 x 2000 4,32 tak nie - nie nie nie - - -
0,8 x 1000 x zwój - tak - - - - - - - -
1 x 1000 x 2000 5,40 tak tak nie nie tak nie nie nie nie
1 x 1250 x 2500 8,44 tak tak nie nie nie tak nie - -
1 x 1500 x 3000 12,15 tak nie nie nie nie nie nie - -
1 x 1000 x zwój - tak - - - - - - - -
1,2 x 1000 x 2000 6,48 tak nie - - nie nie - - -
1,2 x 1250 x 2500 10,13 tak nie - - nie nie - - -
1,2 x 1500 x 3000 14,58 tak nie - - tak nie - nie nie
1,5 x 1000 x 2000 8,10 tak tak nie nie tak nie nie - -
1,5 x 1250 x 2500 12,66 tak tak nie nie tak tak nie - -
1,5 x 1500 x 3000 18,23 tak nie nie nie nie tak nie - -
1,5 x 1500 x 4000 24,30 tak - nie - nie nie - - -
1,5 x 1500 x 6000 36,45 tak - nie - nie nie nie - -
1,5 x 1600 x 3000 19,44 nie - nie - nie nie nie - -
1,5 x 1600 x 4000 25,92 nie - nie - nie nie - - -
1,5 x 2000 x 4000 32,40 tak - - - nie nie - - -
2 x 1000 x 2000 10,80 tak tak nie nie tak tak nie nie nie
2 x 1250 x 2500 16,88 tak tak nie nie tak tak - - -
2 x 1250 x 3000 20,65 tak - - - tak nie - - -
2 x 1500 x 2500 20,65 tak - - - nie nie - - -
2 x 1500 x 3000 24,30 tak nie nie nie tak tak - - -
2 x 1500 x 4000 32,40 tak - nie - nie nie - - -
2 x 1500 x 5000 40,50 tak - nie - nie - - - -
2 x 1500 x 6000 48,60 tak - nie - nie - - - -
2 x 1600 x 3000 25,92 nie - nie - nie - - - -
2 x 1600 x 3500 30,24 nie - nie - nie - - - -
2 x 1600 x 4000 34,56 nie - nie - nie - - - -
2 x 2000 x 4000 43,20 tak - nie - tak nie - - -
2 x 2000 x 5000 54,00 nie - nie - nie - - - -
2 x 2000 x 6000 64,80 nie - nie - nie - - - -
2,5 x 1000 x 2000 13,50 tak nie nie - tak nie - - -
2,5 x 1250 x 2500 21,09 tak nie nie - nie tak - - -
2,5 x 1500 x 3000 30,38 tak nie nie - nie tak - - -
2,5 x 1500 x 4000 30,38 nie - nie - nie - - - -
2,5 x 1500 x 5000 30,38 nie - nie - nie - - - -
3 x 1000 x 2000 16,20 tak nie nie nie tak tak nie nie nie
3 x 1250 x 2500 25,31 tak nie nie nie nie tak nie - -
3 x 1250 x 3000 30,38 nie - - - - - - - -
3 x 1500 x 3000 36,45 tak nie nie nie nie tak nie - -
3 x 1500 x 4000 48,60 nie - nie - - - - - -
3 x 1500 x 5000 60,75 nie - nie - nie - - - -
3 x 1600 x 3000 38,88 nie - nie - - - - - -
3 x 1600 x 4000 51,84 nie - nie - - - - - -
3 x 2000 x 4000 64,80 tak - nie - tak nie - - -
4 x 1000 x 2000 21,60 tak - nie - tak tak nie nie nie
4 x 1250 x 2500 33,75 tak - nie - tak tak nie - -
4 x 1500 x 3000 48,60 tak - nie - tak tak nie - -
5 x 1000 x 2000 27,00 tak - - - tak tak nie nie nie
5 x 1250 x 2500 42,19 tak - - - tak tak nie - -
5 x 1500 x 3000 60,75 tak - - - tak tak nie - -
6 x 1000 x 2000 32,40 tak - - - tak tak nie nie nie
6 x 1250 x 2500 50,63 tak - - - tak tak nie - -
6 x 1500 x 3000 72,90 tak - - - tak tak nie - -

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART