Blachy ozdobne

wymiary mm waga arkusza kg gatunek i stan utwardzenia
"stucco"
1050A H244
"młotkowana"
1050A H144
"diament"
5754 H22
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 485-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 485-2 Własności mechaniczne
PN-EN 485-4 Tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 1386 Płyty żeberkowe
0,5 x 1000 x 2000 2,70 tak - -
0,5 x 1250 x 2500 4,22 tak - -
0,8 x 1000 x 2000 4,32 tak nie -
0,8 x 1250 x 2500 6,75 tak - -
1 x 1000 x 2000 5,40 nie nie -
1 x 1250 x 2500 8,44 nie - -
1 x 1500 x 3000 12,15 nie - -
1,6/2,8 x 1250 x 2500 15,00 - - nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART