Blachy ryflowane

wymiary mm waga arkusza kg gatunek i stan utwardzenia
1050A H244
pięciokrotna
5754 H114
pięciokrotna
5754 H114
dwukrotna
*grubość blachy/grubość blachy + wysokość ryfli

tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 1386 Płyty żeberkowe
1,0/1,2 x 1500 x 3000 13,50 - - nie
1,5/2,0 x 1000 x 2000 9,00 - - nie
1,5/2,0 x 1250 x 2500 15,00 - - nie
1,5/2,0 x 1500 x 3000 21,00 - - nie
2,0/3,5 x 1000 x 2000 12,00 tak tak nie
2,0/3,5 x 1250 x 2500 18,75 tak tak nie
2,0/3,5 x 1500 x 3000 27,00 tak tak -
2,5/4,0 x 1000 x 2000 15,30 - nie nie
2,5/4,0 x 1250 x 2500 23,90 - nie nie
2,5/4,0 x 1500 x 3000 34,45 - nie nie
3,0/4,5 x 1000 x 2000 18,05 tak tak nie
3,0/4,5 x 1250 x 2500 28,15 tak tak nie
3,0/4,5 x 1500 x 3000 40,55 tak tak nie
3,5/5,0 x 1000 x 2000 20,70 - nie nie
3,5/5,0 x 1250 x 2500 32,35 - nie nie
3,5/5,0 x 1500 x 3000 46,60 - nie nie
4,0/5,5 x 1000 x 2000 23,05 tak tak -
4,0/5,5 x 1250 x 2500 36,00 tak tak -
4,0/5,5 x 1500 x 3000 51,85 tak tak -
5,0/6,5 x 1000 x 2000 28,80 - nie nie
5,0/6,5 x 1250 x 2500 45,00 - nie nie
5,0/6,5 x 1500 x 3000 64,80 - nie nie
8,0/9,5 x 1000 x 2000 45,00 - nie nie
8,0/9,5 x 1250 x 2500 70,30 - nie nie
8,0/9,5 x 1500 x 3000 101,25 - nie nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART