Ceowniki

wymiary mm waga kg/m gatunek i stan utwardzenia
6060 T66
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 755-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 755-2 Własności mechaniczne
PN-EN 755-9 Tolerancje wymiaru i kształtów
10 x 10 x 2 0,14 nie
15 x 15 x 2 0,22 nie
15 x 20 x 2 0,28 nie
20 x 15 x 2 0,25 nie
20 x 20 x 1,5 0,23 nie
20 x 20 x 2 0,30 nie
20 x 20 x 3 0,44 nie
20 x 30 x 2 0,41 nie
20 x 40 x 2,5 0,64 nie
23 x 23 x 1,5 0,27 nie
25 x 15 x 2 0,28 nie
25 x 25 x 2 0,38 nie
25 x 25 x 3 0,56 nie
30 x 15 x 2 0,30 nie
30 x 15 x 3 0,44 nie
30 x 20 x 2 0,36 nie
30 x 20 x 3 0,52 nie
30 x 30 x 2 0,46 nie
30 x 30 x 3 0,68 nie
35 x 35 x 2 0,55 nie
35 x 35 x 3 0,80 nie
40 x 20 x 2 0,41 nie
40 x 20 x 2,5 0,51 nie
40 x 20 x 3 0,60 nie
40 x 30 x 3 0,76 nie
40 x 30 x 4 0,99 nie
40 x 40 x 2,5 0,78 nie
40 x 40 x 3 0,92 nie
40 x 40 x 4 1,21 nie
50 x 30 x 2 0,57 nie
50 x 30 x 3 0,84 nie
50 x 30 x 4 1,10 nie
50 x 40 x 4 1,32 nie
50 x 50 x 3 1,17 nie
50 x 50 x 4 1,53 nie
50 x 50 x 5 1,89 nie
60 x 20 x 2 0,52 nie
60 x 30 x 3 0,92 nie
60 x 40 x 2,5 0,91 nie
60 x 40 x 3 1,09 nie
60 x 40 x 4 1,43 nie
60 x 40 x 5 1,76 nie
60 x 50 x 3 1,25 nie
60 x 60 x 4 1,86 nie
65 x 25 x 2,5 0,74 nie
65 x 55 x 2,5 1,15 nie
80 x 30 x 3 1,09 nie
80 x 40 x 3 1,25 nie
80 x 40 x 4 1,64 nie
80 x 40 x 5 2,03 nie
80 x 50 x 5 2,30 nie
86 x 40 x 3 1,30 nie
86 x 50 x 3 1,47 nie
100 x 40 x 3 1,41 nie
100 x 50 x 5 2,57 nie
120 x 40 x 3 1,60 nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART