Ceowniki

wyciskane, walcowane i spawane, długość odcinków hutniczych - 6 m

wymiary mm waga kg/m 1.4301
304
1.4571
316Ti
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 10088-3 Warunki techniczne dostawy
DIN 1026 Tolerancje wymiarów
sprowadzamy na indywidualne zamówienia nietypowe ceowniki gięte z blachy
30 x 15 x 4 x 4 1,74 nie nie
40 x 20 x 4 x 4 2,50 nie nie
50 x 25 x 5 x 6 4,20 nie nie
60 x 30 x 6 x 6 5,22 nie nie
80 x 40 x 5 x 5 6,06 nie nie
100 x 50 x 6 x 6 9,13 nie nie
120 x 60 x 6 x 6 11,10 nie nie
140 x 60 x 7 x 7 16,20 nie nie
160 x 80 x 8 x 8 19,70 nie nie
180 x 90 x 8 x 8 22,30 nie nie
200 x 100 x 10 x 10 30,70 nie nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART