Dwuteowniki

wyciskane,długosć odcinków hutniczych - 6 m

wymiary mm waga kg/m 1.4301
304
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 10088-3 Warunki techniczne dostawy
DIN 1024 Tolerancje wymiarów
sprowadzamy na indywidualne zamówienia spawane dwuteowniki
80 x 46 x 3,8 x 5,2 6,20 nie
100 x 55 x 5,7 x 5,7 9,00 nie
120 x 64 x 7 x 7 13,50 nie
140 x 73 x 4,7 x 6,9 12,90 nie
160 x 82 x 10 x 12 27,50 nie
180 x 91 x 9 x 11 29,60 nie
200 x 100 x 10 x 12 32,90 nie
240 x 120 x 16 x 20 61,00 nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART