Płyty aluminiowe

wymiary mm waga arkusza kg gatunek i stan utwardzenia
1050A
H111
5754
H111
5083
H111
6082
T651
2017A
T451
7075
T651
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 485-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 485-2 Własności mechaniczne
PN-EN 485-3 Tolerancje kształtu i wymiarów
8 x 1000 x 2000 43,20 nie tak tak nie nie nie
8 x 1250 x 2500 67,50 - tak tak - - -
8 x 1500 x 3000 97,20 - tak tak - - -
10 x 1020 x 2020 55,63 nie tak tak nie tak tak
10 x 1270 x 2520 86,41 nie tak tak nie tak -
10 x 1520 x 3020 123,94 nie tak tak nie tak -
12 x 1020 x 2020 66,76 - tak tak nie tak tak
12 x 1270 x 2520 103,69 - tak tak - tak -
12 x 1520 x 3020 148,73 - tak tak nie tak -
15 x 1020 x 2020 83,45 - tak tak nie tak tak
15 x 1270 x 2520 129,62 - tak tak nie tak -
15 x 1520 x 3020 185,91 - tak tak nie tak -
16 x 1020 x 2020 89,01 - tak - - - -
20 x 1020 x 2020 111,26 - tak tak nie tak tak
20 x 1270 x 2520 172,82 - tak tak nie tak -
20 x 1520 x 3020 247,88 - tak tak nie tak -
25 x 1020 x 2020 139,08 - tak tak nie tak tak
25 x 1270 x 2520 216,03 - tak tak - - -
25 x 1520 x 3020 309,85 - tak tak nie tak -
30 x 1020 x 2020 166,89 - tak tak nie tak tak
30 x 1270 x 2520 259,23 - tak tak - - -
30 x 1520 x 3020 371,82 - tak tak nie tak -
35 x 1020 x 2020 194,71 - - tak nie - tak
35 x 1270 x 2520 302,44 - - tak - - -
35 x 1520 x 3020 433,79 - - tak - - -
40 x 1020 x 2020 222,52 - tak tak nie tak tak
40 x 1270 x 2520 345,64 tak nie - - -
40 x 1520 x 3020 495,76 tak tak nie tak -
50 x 1020 x 2020 278,15 tak tak nie tak tak
50 x 1270 x 2520 432,05 tak nie - - -
50 x 1520 x 3020 619,70 tak tak nie tak -
60 x 1020 x 2020 333,78 tak tak nie tak tak
60 x 1270 x 2520 518,46 tak nie - - -
60 x 1520 x 3020 743,64 tak tak nie tak -
70 x 1020 x 2020 389,42 tak tak nie tak tak
70 x 1270 x 2520 604,88 tak nie - - -
70 x 1520 x 3020 867,59 tak tak nie - -
80 x 1020 x 2020 445,05 tak tak nie tak tak
80 x 1270 x 2520 691,29 nie nie - - -
80 x 1520 x 3020 991,53 nie tak nie - -
90 x 1020 x 2020 500,68 nie tak - tak tak
90 x 1270 x 2520 777,70 nie nie - - -
90 x 1520 x 3020 1115,47 nie nie - - -
100 x 1020 x 2020 556,31 nie tak - nie tak
100 x 1270 x 2520 864,11 nie nie - - -
100 x 1520 x 3020 1239,41 nie nie - - -
120 x 1020 x 2020 667,57 nie tak - nie tak
120 x 1270 x 2520 1036,93 nie nie - - -
120 x 1520 x 3020 1487,29 nie nie - - -
130 x 1020 x 2020 723,20 nie tak - nie tak
130 x 1270 x 2520 1123,34 nie nie - - -
130 x 1520 x 3020 1611,23 nie nie - - -
140 x 1020 x 2020 778,83 nie tak - nie tak
140 x 1270 x 2520 1209,75 nie nie - - -
140 x 1520 x 3020 1735,17 nie nie - - -
150 x 1020 x 2020 834,46 nie tak - nie tak
150 x 1270 x 2520 1296,16 nie nie - - -
150 x 1520 x 3020 1859,11 nie nie - - nie
180 x 1020 x 2020 1001,35 - nie - - -
200 x 1020 x 2020 1112,62 - nie - - nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART