Czyszczenie i konserwacja

rodzaj zanieczyszczenia środki do czyszczenia
cement i zaprawa roztwór zawierający niewielką ilość kwasu fosforowego, a następnie woda (najlepiej zdemineralizowana)
odciski palców woda z mydłem lub detergentem
środki do czyszczenia szkła nie zawierające chlorków
osad wapienny roztwór 1/4 octu i 3/4 wody
oleje i smary środki oparte na alkoholu (włącznie ze spirytusem metylowym i alkoholem izopropylowym)
rozpuszczalniki, np. aceton
środki do czyszczenia elementów chromowanych
farby środki do usuwania powłok malarskich, oparte na związkach alkaicznych lub rozpuszczalnikach
cząstki żelaza pochodzące z narzędzi
lub kontaktu ze stalą konstrukcyjną
na wczesnym etapie - mechanicznie
w przypadku pojawienia się wżerów - pasty trawiące i pasywacyjne

UWAGA!!! Do czyszczenia stali nierdzewnej NIE stosować: produktów do usuwania zapraw ani rozcieńczonego kwasu solnego, wybielaczy, środków do czyszczenia srebra!

narzędzia do czyszczenia:

  • tkanina
  • skóra zamszowa
  • gąbka nylonowa

UWAGA!!! Nie stosować szczotek drucianych ze stali węglowej, wełny czyszczącej, stalowych poduszek do szorowania!

w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami w transporcie i procesie produkcji powierzchnie blach można pokryć folią:

  • powierzchnia blach musi być sucha i czysta, wolna od tłuszczów, olejów, kurzu itp.
  • nakładanie bądź zdejmowanie folii powinno się odbywać w temperaturze pokojowej (optymalnie ok. 15 - 20°C)

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART