Tabela gatunków

oznaczenie numeryczne
wg PN EN 573-3
oznaczenie symbolami
chemicznymi wg PN EN 573-3
oznaczenie
wg PN-79/H-82160
ASTM
amerykańska
GOST
rosyjska
DIN
niemiecka
czyste aluminium
1080A Al 99,8 (A) A00 - - Al 99,8
1070A Al 99,7 A0 - - Al 99,7
1050A Al 99,5 A1 1050 A5 Al 99,5
1200 Al 99,0 A2 - A/A0 Al 99
stopy Al - Cu (seria 2000)
2007 AlCu4PbMgMn - - - AlCuMgPb
2011 AlCu6BiPb - 2011 - AlCuBiPb
2014 AlCu4SiMg PA 33 2014 AK8 AlCuSiMn
2017A AlCu4MgSi (A) PA 6 2017 - AlCuMg1
2024 AlCu4Mg1 PA 7 2024 D1/V65 AlCuMg2
2030 AlCu4PbMg - - D16 (AlCuMgPb)
stopy Al - Mn (seria 3000)
3003 AlMn1Cu - 3003 AMc AlMnCu
3103 AlMn1 PA 1 - - AlMn1
3004 AlMn1Mg1 PA 5 - - -
3005 AlMn1Mg0,5 - - - -
3105 AlMn0,5Mg0,5 PA 16 - - AlMn0,5Mg0,5
stopy Al - Mg (seria 5000)
5005A AlMg1 PA 43 5005 AMg1 AlMg1
5019 AlMg5 PA 20 - - -
5251 AlMg2 PA 2 - AMg2 AlMg2Mn0,3
5252 AlMg2,5 (B) - - - -
5754 AlMg3 PA 11 - AMg3 AlMg3
5049 AlMg2Mn0,8 - - - AlMg2Mn0,8
5083 AlMg4,5Mn0,7 PA 13 5083 - AlMg4,5Mn
5086 AlMg4 - 5086 AMg4 AlMg4Mn
stopy Al - Mg Si (seria 6000)
6101 AlMgSi PA 38 6061 AD33/AV -
6005 AlSiMg - - - -
6012 AlMgSiPb - - - -
6060 AlMgSi - - AD31 AlMgSi0,5
6061 AlMgSiCu PA 45 - - AlMg1SiCu
6082 AlSiMgMn PA 4 - AD35 AlSi1
stopy Al - Zn (seria 7000)
7020 AlZn4,5Mg1 PA 47 7005 - AlZn4,5Mg1
7022 AlZn5Mg3Cu - - - AlZnMgCu0,5
7075 AlZn5,5MgCu - 7075 B95 (V95) AlZnMgCu1,5
stopy różne (seria 8000)
8011A AlFeSi(A) PA 0 8011 - -

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART