Odporność chemiczna

medium temp. 1.4301 1.4404 1.4539
°C 304 316 L 904L
woda morska   20 0,1-1 P < 0,1 P < 0,1
chlor suchy 100% 70 < 0,1 < 0,1 < 0,1
woda chlorowana nasycona 20 > 1 0,1-1 P < 0,1 P
1g/l 20 0,1-1 P 0,1-1 P < 0,1 P
1mg/l 20 < 0,1 < 0,1 < 0,1
amoniak   wrzenia < 0,1 < 0,1 < 0,1
zasada sodowa 20% 50 < 0,1 < 0,1 < 0,1
20% 100 < 0,1 < 0,1 < 0,1
40% 100 0,1-1 < 0,1 < 0,1
kwas fosforowy 20% wrzenia < 0,1 < 0,1 < 0,1
40% wrzenia < 0,1 0,1-1 < 0,1
85% 95 > 1 < 0,1 < 0,1
kwas azotowy 30% wrzenia < 0,1 < 0,1 < 0,1
50% wrzenia 0,1-1 0,1-1 0,1-1
65% 80 < 0,1 < 0,1 < 0,1
65% wrzenia 0,1-1 0,1-1 0,1-1
kwas solny 0.50% 20 0,1-1 P < 0,1 P < 0,1 P
0.50% wrzenia > 1 > 1 > 1
1% 20 0,1-1 P < 0,1 P < 0,1 P
kwas siarkowy 1% 100 > 1 0,1-1 0,1-1
5% 20 0,1-1 < 0,1 < 0,1
5% wrzenia > 1 > 1 > 1
10% 20 > 1 < 0,1 < 0,1
10% wrzenia > 1 > 1 > 1
20-90% 20-100 > 1 > 1 > 1
98% 20 < 0,1 < 0,1 < 0,1
kwas cytrynowy 25% wrzenia > 1 < 0,1 < 0,1
50% 20 < 0,1 < 0,1 < 0,1
kwas mlekowy 10% 10-100 0,1-1 < 0,1 < 0,1
50% 20-80 0,1-1 < 0,1 < 0,1
50% wrzenia > 1 0,1-1 < 0,1
kwas mrówkowy 5-10% 20 < 0,1 < 0,1 < 0,1
10% 80 > 1 < 0,1 < 0,1
50% 24-40 0,1-1 < 0,1 < 0,1
50% wrzenia > 1 0,1-1 0,1-1
kwas octowy 1% wrzenia < 0,1 < 0,1 < 0,1
10% wrzenia 0,1-1 < 0,1 < 0,1
20% wrzenia > 1 < 0,1 < 0,1
100% wrzenia > 1 < 0,1 < 0,1
chlorek amonowy 20% wrzenia 0,1-1 SP < 0,1 SP < 0,1 SP
43% wrzenia < 0,1 SP < 0,1 SP < 0,1 SP
chlorek wapniowy 20% 20 < 0,1 P < 0,1 P < 0,1 P
20% wrzenia 0,1-1 SP < 0,1 P < 0,1 SP
chlorek sodowy 3% 20-60 0,1-1 P < 0,1 P < 0,1 P
opracowano na podstawie Outokumpu Steel Professional Tool
współczynnik korozji [mm/rok]

< 0,1
0,1 - 1
> 1
odporność

całkowita
częściowa
nieodporna


S ryzyko korozji naprężeniowej
P ryryzko korozji wżerowej

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART