Odporność na temperatury

odporność wybranych gatunków nierdzewnych na temperaturę

gatunek maksymalne temperatury pracy w powietrzu
EN AISI praca nieciągła (°C) praca ciągła (°C)
1.4016 430 870 815
1.4006 410 815 705
1.4021 420 735 620
1.4301 304 870 925
1.4404 316 870 925
1.4541 321 870 925
1.4571 316Ti 870 925
opracowano na podstawie materiałów Australian Stainless Steel Development Association

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART