Spawanie

metody spawania
GTAW / TIG (Gas Tungsten Arc Welding) spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego przy zastosowaniu nietopliwej elektrody wolframowej,
osłona łuku gazem dostarczanym z zewnątrz
PAW (Plasma Arc Welding) spawanie łukowe nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych
GMAW (Gas Metal Arc Welding) spawanie łukowe przy zastosowaniu ciągłej elektrody metalowej, osłona łuku gazem dostarczanym z zewnątrz
MIG (Metal Inert Gas Welding) spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazów obojętnych
MAG (Metal Active Gas Welding) spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazów aktywnych
FCAW (Flux Cored Arc Welding) spawanie łukowe przy zastosowaniu drutu proszkowego, osłona łuku topnikiem zawartym w drucie,
dodatkowa osłona gazem dostarczanym z zewnątrz
LBW (Laser Beam Welding) spawanie laserowe przy zastosowaniu skoncentrowanej i spójnej wiązki światła zogniskowanej na złączu
SMAW (Shielded Metal Arc Welding) spawanie łukowe elektrodą metalową, osłona łuku w wyniku rozkładu otuliny elektrody
SAW (Submerged Arc Welding) spawanie łukowe drutem, osłona łuku poprzez topnik otulający łuk


dobór gazów ochronnych do spawania
metoda spawania gaz plazmowy gaz chroniący grań spoiny
GTAW/TIG
PAW
Ar
Ar + H2 (do 20%)(1)
Ar + He (do 70%)
Ar + He + H2(1)
Ar + N2(2)
Ar
N2(2)
N2 + 10% H2(1)
GMAW
MIG/MAG
98% Ar + 2% O2
97% Ar + 3% CO2
95% Ar + 3% CO2 + 2% H2(1)
83% Ar + 15% He + 2% CO2
69% Ar + 30% He +1% O2
90% He + 7,5% Ar + 2,5 CO2
jak dla GTAW/TIG
FCAW bez osłony
97% Ar + 3% CO2
80% Ar + 20% CO2
bez osłony
jak dla GTAW/TIG
LBW He
Ar
jak dla GTAW/TIG
(1) mieszanek zawierających wodór nie można stosować do spawania stali nierdzewnych ferrytycznych,martenzytycznych i typu duplex
(2) do spawania nierdzewnych stali austenitycznych i typu duplex zawierających azot, do gazu ochronnego można dodać azot
na podstawie Euro Inox: "Spawanie stali nierdzewnych"


proponowane materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych i kwasoodpornych
  403/410S 430Ti/439 304 304L 321 316/316L 316Ti 904L 310S
403/410S 308L 308L/309LMo 309 309/309L 309/309L 309LMo 309LMo 904L 309/310/312
430Ti/439 308L/309LMo 308L/309LMo 309 309L/309 309/309L 309LMo 309LMo 904L 309/310/312
304 309 309 308/308H 308L/308/308H 347/308/308H 316L/308L/308/308H 318/308/308H 904L 309L/309
304L 309/309L 309L/309 308L/308/308H 308L 347/308/308H 316L/308L 308L/318 904L 309L/309
321 309/309L 309/309L 347/308/308H 347/308/308H 347 316L/347 318/347 904L 309L
316/316L 309LMo 309LMo 316L/308L/308/308H 316L/308L 316L/347 316L/317L 316L/317L/316/318 904L/316L 309L/309
316Ti 309LMo 309LMo 318/308/308H 308L/318 318/347 316L/317L/316/318 318 904L/318 309L/309
904L 904L 904L 904L 904L 904L 904L/316L 904L/318 904L 309L/904L
310S 309/310/312 309/310/312 309L/309 309L/309 309L 309L/309 309L/309 309L/904L 310
opracowano na podstawie Outokumpu Steel Professional Tool

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART