Wpływ dodatków stopowych na własności

  C Cr Ni S Mn Si P Cu Mo Se Ti/Nb
odporność na korozję - up up down up - up - up - -
właściwości mechaniczne up up - - - up up up up - up
odporność na temperaturę - up up down - - - - up - up
skrawalność down down - up - - up - - up -
spawalność down down - down up - down - down - up
podatność na obróbkę na zimno down down up down - - - up - - -

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART