Wykaz norm

wykaz norm dotyczących aluminium i stopów aluminium

numer nazwa
skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie
573-1 system oznaczeń numerycznych
573-2 system oznaczeń na podstawie symboli chemicznych
573-3 skład chemiczny
573-3 AK gatunki stosowane w kraju
573-4 rodzaje wyrobów
515 oznaczenia stanów
602 skład chemiczny półwyrobów stosowanych do produkcji artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
blachy, taśmy i płyty
485-1 warunki techniczne kontroli i dostawy
485-2 własności mechaniczne
485-3 tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na gorąco
485-4 tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno
pręty i rury ciągnione
754-1 warunki techniczne kontroli i dostawy
754-2 własności mechaniczne
754-3 tolerancje wymiarów i kształtów prętów okrągłych
754-4 tolerancje wymiarów i kształtów prętów kwadratowych
754-5 tolerancje wymiarów i kształtów prętów prostokątnych
754-6 tolerancje wymiarów i kształtów prętów sześciokątnych
754-7 tolerancje wymiarów i kształtów rur bez szwu
pręty, rury i kształtowniki wyciskane
755-1 warunki techniczne kontroli i dostawy
755-2 własności mechaniczne
755-3 tolerancje wymiarów i kształtów prętów okrągłych
755-4 tolerancje wymiarów i kształtów prętów kwadratowych
755-5 tolerancje wymiarów i kształtów prętów prostokątnych
755-6 tolerancje wymiarów i kształtów prętów sześciokątnych
755-7 tolerancje wymiarów i kształtów rur bez szwu
755-9 tolerancje wymiaru i kształtów kształtowników

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART