Wykaz norm

wykaz norm dotyczących stali odpornej na korozję

numer nazwa
PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Gatunki
PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10259 Taśma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozję, żaroodpornej i żarowytrzymałej - tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej. Tolerancje wymiarów, kształtu i masy
PN-EN 10258 Taśma wąska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozję, żaroodpornej i żarowytrzymałej - tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10028-7 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe. Część 7: stale odporne na korozję
PN-EN 10095 Stale i stopy niklu żaroodporne
PN-EN 10272 Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnieniowe
PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy
PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART