Wytrawianie i pasywacja


wytrawianie - proces usuwania przebarwień pozostałych po spawaniu stali nierdzewnej, tam gdzie została zmniejszona zawartość chromu na powierzchni stali, wytrawianie odbywa się przy pomocy kąpieli trawiących bądź miejscowo przy pomocy past i żelów

kąpiel trawiąca roztwór
  dla stali austenitycznej dla stali ferrytycznej
kwas azotowy 52% (36° Baumégo) 100 litrów 100 litrów
kwas fluorowodorowy 65%
lub fluorek sodu
20 litrów
30 kg
100 litrów
15 kg
woda 900 litrów 900 litrów
czas zanurzenia w T20° C   w przybliżeniu od 15 min do 3 h

pasywacja - przywrócenie odporności stali na korozję poprzez utleniające działanie kwasu, pasywacja odbywa się przy pomocy kąpieli pasywacyjnych bądź miejscowo przy pomocy past i żelów

kąpiel pasywacyjna roztwór
kwas azotowy 52% (36° Baumégo) 250 litrów
woda 750 litrów
czas zanurzenia w T20°C od 15 min do 1h
opracowano na podstawie "Spawanie stali nierdzewnych" Euro Inox

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART