Pręty kwadratowe

wymiary mm waga kg gatunek i stan utwardzenia
6060
T66
6082
T651
2017A
T451
2007
T3/T4
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 573-4 Rodzaje wyrobów
PN-EN 755-1 PN-EN 754-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 755-2 PN-EN 754-2 Własności mechaniczne
PN-EN 755-4 PN-EN 754-4 Tolerancje wymiarów i kształtów
8 0,17 nie
nie
- nie
10 0,27 tak
nie
- nie
12 0,39 nie
nie
- nie
15 0,61 tak
nie
- nie
16 0,70 tak
nie
- nie
18 0,88 nie
- - -
20 1,09 tak
tak
tak
nie
25 1,71 tak
nie
tak
nie
30 2,46 tak
tak
tak
nie
32 2,80 - - - nie
35 3,34 tak
- - nie
40 4,37 tak
tak
tak
nie
45 5,53 tak
nie
- nie
50 6,83 tak
tak
tak
nie
60 9,83 tak
tak
tak
nie
65 11,53 nie
nie
- nie
70 13,38 nie
tak
tak
nie
75 15,36 - nie
- nie
80 17,47 nie
tak
tak
nie
90 22,11 nie
tak
tak
nie
100 27,30 nie
nie
tak
nie
110 33,03 - - - nie
115 36,10 - - - nie
120 39,31 - nie
tak
nie
130 46,14 - - - nie
140 53,51 - - - nie
150 61,43 - nie
tak
nie
160 69,89 - - - nie
180 88,45 - - tak
nie
200 109,20 - nie
tak
nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART