Pręty kwadratowe

ciągnione, długość odcinków hutniczych 3 m

wymiary mm waga kg/m 1.4301
304
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 10088-3 Warunki techniczne dostawy
DIN 178 Tolerancje wymiarów
sprowadzamy na indywidualne zamówienia pręty kwadratowe w innych wymiarach i gatunkach
8 0,5 tak
10 0,79 tak
12 1,13 tak
14 1,54 nie
15 1,77 nie
16 2,01 nie
18 2,54 nie
20 3,14 nie
25 4,91 nie
30 7,07 nie
35 9,62 nie
40 12,56 nie
50 19,63 nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART