Pręty okrągłe

wymiary mm waga kg gatunek i stan utwardzenia
6060
T66
6012
T6
6082
T6/T651
2017A
T451
2007
T3/T4
2011 7075
T6
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 573-4 Rodzaje wyrobów
PN-EN 755-1 PN-EN 754-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 755-2 PN-EN 754-2 Własności mechaniczne
PN-EN 755-3 PN-EN 754-3 Tolerancje wymiarów i kształtów
3 0,02 - - - - nie - -
4 0,04 - - - - nie nie -
5 0,06 nie - - - nie nie -
6 0,08 nie nie nie - nie nie -
8 0,14 tak nie nie - nie nie -
9 0,19 - nie - - nie nie -
10 0,22 tak nie nie tak nie nie nie
11 0,28 - nie - - nie nie -
12 0,31 tak nie nie - nie nie -
13 0,38 - nie - - nie - -
14 0,42 tak nie nie - nie nie -
15 0,49 tak nie tak tak nie - nie
16 0,55 tak nie nie - nie - -
17 0,67 - nie - - nie - -
18 0,70 tak nie nie - nie nie -
19 0,84 - nie - - nie - -
20 0,86 tak nie tak tak nie - tak
22 1,12 - nie - - nie nie -
23 1,23 tak - - - nie nie -
24 1,33 - - - - nie nie -
25 1,35 tak nie tak tak nie nie tak
26 1,57 - - - - nie nie -
27 1,69 - - - - nie - -
28 1,82 - - nie - nie - -
29 1,95 - - - - nie - -
30 1,94 tak nie tak tak nie - tak
32 2,37 - - nie - nie - -
34 2,68 - - - - nie - -
35 2,84 tak nie tak tak nie - tak
36 3,00 - - - - nie - -
38 3,35 - - - - nie - -
40 3,45 tak nie tak tak nie - tak
42 4,09 - - - - nie - -
45 4,69 tak - tak tak nie - tak
48 5,34 - - - - nie - -
50 5,40 tak nie tak tak nie - tak
52 6,26 - - - - nie - -
55 6,76 tak nie tak tak nie - tak
56 7,27 - - - - nie - -
60 7,77 tak nie tak tak nie - tak
62 8,91 - - - - nie - -
65 9,79 - nie tak tak nie - tak
70 10,58 tak nie tak tak nie - tak
75 13,03 - nie tak tak nie - tak
80 13,82 tak nie tak tak nie - tak
85 16,74 - nie tak tak nie - tak
90 17,49 tak nie tak tak nie - tak
95 20,91 - - tak - nie - nie
100 21,59 tak nie tak tak nie - tak
105 25,54 - nie nie - nie - nie
110 28,03 - nie tak tak nie - tak
115 30,64 - - nie - nie - tak
120 32,78 - nie tak tak nie - tak
125 36,20 - - nie - nie - tak
130 39,15 - nie tak tak nie - tak
135 42,22 - nie - - nie - nie
140 45,41 - nie tak tak nie - tak
145 48,71 - - - - nie - nie
150 51,22 - nie tak tak nie - tak
160 59,31 - nie tak tak nie - tak
170 66,95 - - tak tak nie - tak
180 75,06 - nie tak tak nie - tak
190 83,63 - - tak - nie - tak
200 91,06 - nie tak tak nie - tak
210 102,16 - nie nie - nie - tak
220 110,18 - - nie tak nie - tak
230 122,55 - - nie tak nie - tak
240 133,44 - - nie tak nie - tak
250 142,28 - - nie tak nie - tak
260 156,61 - - nie - nie - tak
270 168,88 - - nie - nie - nie
280 181,36 - - nie - nie - nie
300 204,89 - - nie tak nie - tak
310 222,63 - - - - nie - -
320 237,23 - - - tak nie - -
330 252,28 - - - - nie - -
350 283,79 - - - tak nie - -
380 334,53 - - - - nie - -
400 370,67 - - - tak nie - -
420 408,66 - - - - nie - -
450 469,12 - - - - nie - -
500 579,16 - - - - nie - -

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART