Pręty płaskie

cięte, długość odcinków hutniczych 4-6 m

wymiary mm waga kg/m 1.4301
304
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 10088-2 Warunki techniczne dostawy
DIN 1017 Tolerancje wymiarów
20 x 3 0,47 tak
20 x 5 0,78 tak
20 x 6 0,94 tak
20 x 8 1,25 tak
20 x 10 1,56 tak
25 x 3 0,59 tak
25 x 5 0,98 tak
25 x 6 1,17 tak
25 x 8 1,56 tak
25 x 20 3,91 tak
30 x 3 0,7 tak
30 x 4 0,94 tak
30 x 5 1,17 tak
30 x 6 1,41 tak
30 x 8 1,88 tak
30 x 10 2,35 tak
30 x 12 2,82 tak
30 x 20 4,69 tak
35 x 5 1,37 tak
35 x 8 2,19 tak
35 x 10 2,74 tak
40 x 3 0,94 tak
40 x 4 1,25 tak
40 x 5 1,56 tak
40 x 6 1,88 tak
40 x 8 2,5 tak
40 x 10 3,13 tak
40 x 12 3,75 tak
50 x 4 1,56 tak
50 x 5 1,96 tak
50 x 6 2,35 tak
50 x 8 3,13 tak
50 x 10 3,91 tak
50 x 12 4,69 tak
60 x 4 1,88 tak
60 x 5 2,35 tak
60 x 6 2,82 tak
60 x 8 3,75 tak
60 x 10 4,69 tak
60 x 12 5,63 tak
80 x 3 1,88 tak
80 x 4 2,5 tak
80 x 5 3,13 tak
80 x 6 3,75 tak
80 x 8 5,01 tak
80 x 10 6,26 tak
100 x 5 3,91 tak
100 x 6 4,69 tak
100 x 8 6,26 tak
100 x 10 7,82 tak
100 x 12 9,38 tak
120 x 8 7,51 tak

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART