Pręty sześciokątne

wymiary mm waga kg gatunek i stan utwardzenia
2007 T3
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 573-4 Rodzaje wyrobów
PN-EN 755-1 PN-EN 754-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 755-2 PN-EN 754-2 Własności mechaniczne
PN-EN 755-6 PN-EN 754-6 Tolerancje wymiarów i kształtów
10 0,25 nie
11 0,30 nie
12 0,36 nie
13 0,42 nie
14 0,49 nie
17 0,73 nie
19 0,91 nie
22 1,22 nie
24 1,45 nie
27 1,83 nie
30 2,26 nie
32 2,57 nie
36 3,26 nie
41 4,22 nie
46 5,31 nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART