Pręty kwadratowe

wymiary mm waga kg gatunek i stan utwardzenia
6060
T66
6082
T6
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 573-4 Rodzaje wyrobów
PN-EN 755-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 755-2 Własności mechaniczne
PN-EN 755-9 Tolerancje wymiaru i kształtów
15 x 15 x 1,5 0,22 nie -
15 x 15 x 2 0,28 nie -
20 x 20 x 1 0,21 tak -
20 x 20 x 2 0,39 tak -
20 x 20 x 3 0,56 tak -
25 x 25 x 1,5 0,38 nie -
25 x 25 x 2 0,50 tak -
25 x 25 x 3 0,71 tak -
30 x 30 x 2 0,61 tak -
30 x 30 x 3 0,88 tak -
34 x 34 x 2 0,69 nie -
34 x 34 x 3 1,00 nie -
35 x 35 x 2 0,71 tak -
35 x 35 x 3 1,06 tak -
40 x 40 x 2 0,82 tak -
40 x 40 x 2,5 1,01 nie -
40 x 40 x 3 1,20 tak -
40 x 40 x 4 1,56 nie nie
45 x 45 x 2 0,93 nie -
50 x 50 x 2 1,04 tak -
50 x 50 x 2,5 1,31 nie -
50 x 50 x 3 1,52 tak -
50 x 50 x 4 1,99 nie -
50 x 50 x 5 2,48 tak -
60 x 60 x 2 1,25 tak -
60 x 60 x 3 1,85 tak -
60 x 60 x 4 2,42 tak -
70 x 70 x 2 1,47 tak -
70 x 70 x 4 2,85 tak -
80 x 80 x 2 1,69 tak -
80 x 80 x 3 2,50 tak -
80 x 80 x 4 3,28 nie -
80 x 80 x 5 4,05 tak nie
80 x 80 x 6 4,80 nie -
90 x 90 x 4 3,72 nie -
100 x 100 x 2 2,12 nie -
100 x 100 x 3 3,20 nie -
100 x 100 x 4 4,15 nie -
100 x 100 x 5 5,13 tak -
120 x 120 x 5 6,21 tak nie
150 x 150 x 5 7,98 tak nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART