Teowniki

wymiary mm waga kg/m gatunek i stan utwardzenia
6060 T66
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 755-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 755-2 Własności mechaniczne
PN-EN 755-9 Tolerancje wymiaru i kształtów
15 x 15 x 2 0,15 nie
20 x 20 x 2 0,21 nie
20 x 20 x 3 0,31 nie
25 x 25 x 2 0,26 nie
25 x 25 x 2 0,39 nie
35 x 35 x 3 0,55 nie
40 x 20 x 2 0,32 nie
40 x 40 x 2 0,43 nie
40 x 40 x 3 0,64 nie
40 x 40 x 4 0,84 nie
50 x 50 x 4 1,06 nie
50 x 50 x 5 1,31 nie
60 x 60 x 4 1,28 nie
60 x 60 x 6 1,88 nie
100 x 60 x 5 2,13 nie
100 x 100 x 10 5,23 nie

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART