Teowniki

teowniki ciągnione , długość odcinków hutniczych - 6 m

wymiary mm waga kg/m 1.4301
304
1.4571
316Ti
tak - ze składu
nie - na zamówienie
PN-EN 10088-3 Warunki techniczne dostawy
DIN 1024 Tolerancje wymiarów
sprowadzamy na indywidualne zamówienia spawane teowniki
20 x 20 x 3 0,88 nie -
25 x 25 x 3,5 1,29 nie -
25 x 25 x 4 1,50 nie -
30 x 30 x 4 1,80 nie -
40 x 40 x 5 3,00 nie nie
50 x 50 x 5 3,80 nie nie
60 x 60 x 6 5,50 nie nie
70 x 70 x 7 7,50 nie -
80 x 80 x 8 9,70 nie nie
90 x 90 x 9 12,20 nie -
100 x 100 x 10 15,10 nie nie
120 x 120 x 13 25,10 nie -

Metal Centrum, SEGRO Logistics Park Hala B, Smolice 1G, PL 95-010 Stryków
tel. +48 42 230 39 35, fax +48 42 230 39 11, , www.metalcentrum.com.pl

Metal Centrum jest marką Investa Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 27, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226221. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 584-025-36-45. Wysokość kapitału zakładowego: 12.050.000 zł.

Realizacja: VISART